ติดตามเรา

เข้าร่วม Facebook Group


 • ความเกี่ยวข้องของคุณกับ FreeplanetX.com

  • เว็บไซต์ Freeplanetx.com ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ"
  • สิ่งที่คุณใช้ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริการ"
  • คุณซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ"
 • ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

  • การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด
  • จะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หากดำเนินการดังต่อไปนี้
   • ผู้ใช้บริการคลิกปุ่มตกลงและยอมรับเงื่อนไข ซึ่งทางผู้ให้บริการจะมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ก่อน หรือ แสดงแจ้งเตือนการยอมรับของผู้ใช้บริการก่อนการคลิกปุ่มตกลง
   • ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
  • ผู้ใช้บริการควรพิมพ์ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการเพื่อเป็นบันทึกช่วยจำของผู้ใช้บริการ
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

  • ผู้ให้บริการมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ใช้บริการจำหน่ายสินค้าที่ถูกกฏหมายเท่านั้น เว็บไซต์ Freeplanetx.com ผู้ให้บริการเป็นเพียงสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้า เท่านั้น หากมีการกระทำที่ผิดกฏหมายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากสินค้าที่ผิดกฏหมาย หรือ การกระทำอื่นๆของผู้ใช้บริการ
  • ผู้ให้บริการไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่างๆที่จำเป็น
 • ข้อตกลงในการจำหน่ายสินค้า

 • ผู้ให้บริการมีความประสงค์ที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถจำหน่ายสินค้า โดยไม่อนุญาติให้ทำการตลาดโดยวิธีที่ผิดกฏหมาย, ผิดศีลธรรม หากผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซต์ร้านค้าที่ผิดข้อตกลงตามดังกล่าว จะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบร้านค้าว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการสินค้าต่างๆเหล่านี้

  • จำหน่ายสินค้าแบบ Affiliate จากเว็บไซต์ออนไลน์อื่นๆ เช่น Amazon.com เป็นต้น
  • จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท เช่น การเล่นคาสิโนออนไลน์ สถานที่ที่รับพนันขันต่อ บิงโก
  • จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Download MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท
  • จำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
  • จำหน่าย ฝิ่น ยาสูบ ยาเสพติดทุกชนิน หรือบุหรี่ เหล้า เบียร์ที่ผิดกฎหมาย
  • จำหน่ายสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์เหล่านี้
  • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถอดรหัสเคเบิ้ลและสัญญาณดาวเทียมเพื่อใช้บริการเคเบิลฟรี
  • จำหน่ายยา สมุนไพร และอุปกรณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงยาตามใบสั่งแพทย์
  • จำหน่ายหรือส่งเสริมการรักษาหรือการเยียวยาที่ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ หรือรายการอื่นๆ ที่ทำตลาดว่าเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว
  • จำหน่ายอุปกรณ์พลุไฟ วัสดุและสสารที่มีพิษ ระเบิดได้ ติดไฟ และมีกัมมันตรังสี ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้างอุปกรณ์ระเบิด
  • จำหน่ายอาวุธหรืออุปกรณ์อันตรายที่ผิดกฎหมาย
 • ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล

 • ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผู้ให้บริการจะมีบริการสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำข้อมูลกลับคืนมา
 • ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน

  • ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ
  • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใดๆ ผู้ใช้บริการสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ทางวิธีที่ทางผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการจะทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ และแจ้งให้ทางอีเมลที่ใช้ในการสั่งซื้อบริการนั้นๆ เท่านั้น
  • หากผู้ใช้บริการมีความสงสัยว่าจะข้อมูลหรือรหัสผ่านได้ถูกขโมย ให้ผู้ใช้บริการดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที และจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบด้วย
 • ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลและเนื้อหาที่มีความเป็นส่วนตัว

  • สำหรับข้อมูลที่ทางผู้ให้บริการเก็บรักษาไว้ ให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Freeplanetx.com ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล และการรักษาข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการต้องยอมรับที่จะใช้ข้อมูลต่างๆ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Freeplanetx.com
 • ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

 • ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ เช่นปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทางผู้ให้บริการเป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเอง เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น
 • ข้อตกลงในการขอคืนสินค้า

  • ผู้ใช้บริการสามารถขอคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากทางร้านค้าได้ทำการส่งสินค้าออกไป ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการส่งสินค้ากลับมาตามที่อยู่ของผู้ให้บริการ โดยสินค้าที่ส่งกลับจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น ซึ่งภายหลังจากการจัดส่งแล้ว
  • ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอคืนสินค้า เมื่อบริษัทได้รับคำขอคืนสินค้าของท่านพร้อมทั้งได้รับสินค้าคืนจากท่านแล้ว ฝ่ายตรวจสอบสินค้าจะใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ เพื่อตรวจสอบสภาพสินค้าและความถูกต้อง จากนั้นจึงจะทำการคืนเงินต่อไป
 • เงื่อนไขการคืนสินค้า

  • บริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินในกรณีสินค้าชำรุด หรือเสียหายจากตัวสินค้าเอง ชำรุดจากการขนส่ง หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าเอง
  • ในกรณีที่สินค้ามีขนาดใหญ่ และไม่สามารถจัดส่งคืนทางไปรษณีย์ได้ รวมทั้งสินค้าที่ลูกค้าให้เจ้าหน้าที่บริษัทไปรับคืนจากลูกค้า กรณีนี้บริษัทจะทำการหักเงินค่าบริการไปรับสินค้าคืนเป็นเงินจำนวน 200 บาท ออกจากจำนวนเงินที่ท่านจะได้รับคืน
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยนหรือคืนสินค้า (ตามเงื่อนไขข้างต้น)
  • ในกรณีสินค้าไม่ได้ชำรุด หรือเสียหายจากตัวสินค้าเอง ไม่ได้ชำรุดจากการขนส่ง หรือสินค้าตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า หากต้องส่งสินค้าชิ้นนั้นกลับไปให้แก่ท่าน
 • ข้อตกลงหากเกิดการทุจริตในการซื้อ

 • ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับ การให้บริการของผู้ให้บริการดังนี้
  • ผู้ให้บริการเป็นเพียงสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้า โดยให้บริการจัดส่งสินค้าตามรายการสั่งซื้อของสมาชิกเท่านั้น
  • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากผู้ใช้บริการอื่น แต่ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการกลับคืนมา
 • ข้อตกลงในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่เข้าสู่ระบบเป็นเวลานาน

  • ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ใช้บริการเป็นเวลานาน โดยไม่มีการเข้าสู่ระบบเกินกว่า 1 ปี ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการลบข้อมูล account ของท่าน
  • ผู้ใช้บริการจะถูกงดการให้บริการทันที หากผู้ให้บริการพบเห็นการทุจริตหรือกระทำการอันใดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อทางเว็บไซต์ และจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
 • ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

  • ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง